Wpływ aktywności fizycznej na samopoczucie

Uprawianiu sportu towarzyszy wiele emocji. Zarówno ci, którzy regularnie praktykują aktywność fizyczną jak i ci,